Varför sjönk Vasaskeppet?

Historien om Vasas skepp är rätt intressant. Har ni inte besökt den utställningen i Stockholm så rekommenderar jag er att göra det.

Skeppet beställdes 1625 och det var en tanke att hon skulle bli ett vapen mot kriget i Polen. Ombord ville man ha 64 ­kanoner och 300 soldater. Den som beställde skeppet var Gustav II Adolf som ville ha Vasa till kriget mot Polen

Jungfrufärden startade 1628 och tog slut 1300 meter senare. Vasa sjönk utanför Beckholmen. Vasa var välbyggt, men proportionerna var fel. Man testade skeppets stabilitet som man brukade; en grupp matroser fick springa fram och tillbaka över däck för att se hur mycket hon krängde. Testet avbröts, då skeppet inte var stabilt. Trots det, så sjösatte man henne och inte ställde till svars eftger olyckan, då det var Gustav II Adolf som själv godkänt måtten.

Vasa sjönk på grund av:

  • Riggen var för tung.
  • Utrymmet för barlast var för litet.
  • Skrovet hade flat botten, vilket gjorde skeppet känsligt för krängningar.
  • Bestyckningen var extremt stor i förhållande till skeppet. Kanonerna vägde 72 ton.
  • Kanonportarna på nedre batteridäck stod öppna efter en salut i Stockholms hamn.

Vraket bärgades 1961.

15 Feb 2019